Wat betekent zzp? Wat is een zzp’er?

Wat betekent zzp? Wat is een zzp’er? Wat is de definitie van een zzp’er? De afkorting ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel.

Tip!  Een programma om op de beste manier jouw boekhouding te doen? Ideaal voor zzp

Wat is een zzp?

Een zzp’er is een zelfstandig ondernemer zonder dienstbetrekking. Een zelfstandig ondernemer voert op basis van een overeenkomst, werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers. Hij werkt in opdracht, zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dit laatste is heel belangrijk: als de Belastingdienst of de UWV vaststelt dat u een dienstbetrekking heeft, kunt u als werknemer worden gezien. De opdrachtgever wordt dan geconfronteerd met loonheffing en premies voor de werknemersverzekeringen.

Dienstbetrekking

Volgens criteria van de Belastingdienst en het UWV heeft u een dienstbetrekking als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

 • er is sprake van loon (u krijgt een vergoeding voor het geleverde werk)
 • er is sprake van verplichte persoonlijke arbeid (u bent altijd degene die de opdracht uitvoert)
 • er is sprake van gezagsverhouding (de opdrachtgever bepaalt waar, wanneer en hoe het werk wordt verricht.
  Verder is er sprake van gezagsrelatie als de opdracht een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever)

Fictieve dienstbetrekking

Er is sprake van fictieve dienstbetrekking wanneer niet aan alle eisen van een ‘echte’ dienstbetrekking wordt voldaan. In dat geval moet de opdrachtgever wel de premies werknemersverzekeringen afdragen en loonheffing inhouden.

Een fictieve dienstbetrekking kent ook drie criteria:

 • u werkt minimaal twee dagen per week aan één opdracht
 • u verdient hiermee meer dan 40% van het minimumloon
 • de relatie met uw opdrachtgever duurt langer dan 30 dagen (binnen een maand een nieuwe opdracht geldt als dezelfde opdracht)

Zelfstandigheid

U heeft echter geen (fictieve) dienstbetrekking als er daadwerkelijk sprake is van zelfstandigheid als zzp of freelancer. Criteria die een rol spelen bij de beoordeling hiervan zijn onder meer:

 • de aard van de werkzaamheden
 • zelfstandigheid in het werk
 • streven naar continuïteit
 • investeren in het bedrijf
 • zelf risico lopen
 • streven naar winst
 • het aantal opdrachtgevers

Modelovereenkomst

Zowel een freelancer als een zzp’er werken voor een vast uurtarief, ze zijn ondernemer en dus niet in loondienst. Om duidelijkheid te krijgen over uw positie als zelfstandig ondernemer, éénmanszaak, zzp’er of freelancer, is een modelovereenkomst nodig. Een opdrachtgever die dan met een zzp’er een modelovereenkomst gaat sluiten en die is goedgekeurd door de Belastingdienst, hoeft dan geen loonheffing in te houden of sociale premies af te dragen. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden van de zzp’er volgens de opgestelde modelovereenkomst worden uitgevoerd.

Boekentip Starten als zzp

De zzp boekhouding met online boekhoudprogramma

Startende zzp? Zet gratis & eenvoudig je boekhouding op

Als zzp'er met een eenmanszaak ben je verplicht om een administratie te voeren. Dit hoeft echt niet gelijk door een boekhouder gedaan te worden en kan je heel eenvoudig zelf zonder boekhoudkennis doen. Zelf ervaren hoe eenvoudig het werkt?