Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Algemeen Maatschappelijk Werker (kernteam)

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 01-09-2021
Duur: 3 maanden met optie tot verlenging van 2x 6 maanden
Uren: 36 uur per week
Locatie: Regio Den Haag
Reageren voor: maandag 9 augustus 2021 om 09.00 uur
type organisatie: Overheid

Opdracht
In de rol van Maatschappelijk Werker ondersteun en begeleid je mensen die kampen met allerlei problemen.
De problemen die je tegen kan komen zijn heel gevarieerd.
Zo kun je cliënten tegen komen met psychische problemen (depressie, eenzaamheid), gezins- en / of relatieproblemen, verslavingsproblematiek of met materiële problemen (huurschulden, werkloosheid of huisvestingsproblemen).
Je werkt met de cliënt aan de vergroting van zijn zelfredzaamheid.

Je leert cliënten hoe ze (anders) om kunnen gaan met hun problemen, geeft adviezen over hoe cliënten een situatie beter kunnen aanpakken en speelt een begeleidende rol in het veranderingsproces.
Het doel van de behandelingen is dat de cliënt weer (beter) kan functioneren in de maatschappij.

Bij het opstellen van een plan voor behandeling of begeleiding wordt er zowel naar thuis- als werkomgeving gekeken.
Invloeden uit de directe omgeving worden in acht genomen en er wordt gekeken of er naast het initiële probleem nog andere problemen bestaan.
Je toont enerzijds geduld en weet anderzijds de cliënten te motiveren. Mensen vinden het vaak moeilijk om te veranderen en het proces verloopt niet altijd soepel.
Zo nodig wijs je cliënten door naar een andere instantie of deskundige. Als generalist heb je de regie over de aanpak van de hulpverlening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
2. Aantoonbaar in het bezit van een geldige SKJ-registratie, duidelijk aangegeven in het cv.
3. Uiterlijk 1 september 2021 beschikbaar.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als (Algemeen) Maatschappelijk Werker binnen een gemeente in de afgelopen 6 jaar (30 punten).
5. Afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van MWD, SPH of Social Work (20 punten).
6. Aantoonbare kennis en -werkervaring met hulpverlengingsmethodieken ‘oplossingsgericht werken’ en ‘vergroten eigen kracht en netwerk’ (weergegeven in het cv middels een toelichting) (15 punten).
7. Aantoonbare kennis van een eigen expertisegebied zoals; psychiatrie, verslaving, inkomen, forensische zorg, jeugdzorg, radicalisering, opvoeding, echtscheiding, (L)VB (20 punten).
8. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten).

Competenties:
– initiatiefrijk;
– resultaatgericht;
– oordeelvormend;
– overtuigend;
– coachend.

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie-tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.