Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Kwartiermaker Changemanagement

Tarief: in overleg exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 6 maanden met optie tot verlenging van 2x 6 maanden
Uren: 32 uur per week
Locatie: Regio Den Haag
Reageren voor: vrijdag 30 juli 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Semi-Overheid

Opdracht
De Regie- en Change organisatie is onderverdeeld in een aantal focusteams.
Binnen het focusteam ICT Project en Change gaan we later dit jaar op zoek naar een vaste Change manager.
Deze change manager wordt verantwoordelijk voor het definiëren, implementeren en sturen van het proces voor het effectief en efficiënt afhandelen van wijzigingen in de ICT-omgeving (change management volgens ITIL) en voor de succesvolle uitrol van releases (groepen wijzigingen die in hun samenhang doorgevoerd worden). Om de Changemanager goed van start te kunnen laten gaan zijn we op zoek naar een Kwartiermaker Changemanagement. Iemand die het changemanagement proces binnen onze organisatie een flinke impuls geeft in deze opbouwende fase van de Regie- en Change Organisatie.

Resultaten
We verwachten dat je als kwartiermaker een aantal concrete opbouw- en inrichtingswerkzaamheden afrondt:

Taken
Het (her)ontwerpen, beschrijven, (laten) vaststellen en operationaliseren van het changemanagementproces;
Het ontwerpen, beschrijven, (laten) vaststellen en operationaliseren van het releasemanagementproces;
Het herzien van bestaande en opstellen van aanvullende procedures en deze laten vaststellen;
Het benoemen en beleggen van de benodigde rollen in de processen;
Het opzetten van een plannings- en resourcemethodiek voor het, eenduidig (samenhangend) samenstellen en coördineren van de releases van zowel applicaties als infrastructuur;
Het inrichten van de benodigde ondersteunende administratieve systemen voor administratieve organisatie en documentatie;
Het, in afstemming met afnemers en de eindverantwoordelijken, formuleren van de kaders en kwaliteitscriteria van het change- en releaseproces;
Het optimaliseren van de stuurinformatie om de procesprestatie inzichtelijk te maken;
Het opstarten en tijdelijk voorzitten van de ‘Change-en Portfolio Board’ , passend binnen de overige ICT overleggremia;
Het, tijdens het uitvoeren van het werk, coachen van de verschillende betrokkenen in het proces.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief inclusief reiskosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria (weging)
2. Je beschikt over een afgeronde hbo bachelor opleiding (20 punten).
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in de rol van changemanager en/of kwartiermaker ICT (25 punten).
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen het vakgebied ICT regie (30 punten).
5. Je beschikt in de afgelopen 5 jaar over aantoonbare werkervaring met ITIL (5 punten).
6. Je beschikt in de afgelopen 5 jaar over aantoonbare werkervaring met Topdesk (5 punten).
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (15 punten).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.