Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Omgevingsmanager Havengebied

Tarief: in overleg exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 01-09-2021
Duur: 12 maanden met optie tot verlenging van 2x 6 maanden
Uren: 8-16 uur per week
Locatie: Regio Den Haag
Reageren voor: woensdag 28 juli 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Semi-Overheid

Opdracht
Het team Ruimte (onderdeel van het domein Ruimtelijke Ontwikkelingen) is op zoek naar een omgevingsmanager m/v (voor max. 16 uur per week).
De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding (inclusief inspraak) van het project en ondersteunt en adviseert de projectleider en teammanagers bij de verschillende ruimtelijke projecten, met name voor het project Havenkwartier.

Is intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de omgeving van de projecten en organiseert en ondersteunt mede de inspraak- en participatie;
Stelt een krachtenveldanalyse en / of strategische omgevingsanalyse op voor een project;
Signaleert proactief onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project;
Benadert actief, in overleg met de projectleider, de stakeholders;
Organiseert de omgeving zodanig dat alle informatie via de juiste kanalen kan lopen;
Zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie op het gebied van diverse grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, vooral voor het Havenkwartier;
Adviseert i.o.m. de communicatieadviseur aan de projectleider en teammanagers voor wat betreft de inzet van communicatiemiddelen en voorlichtings- en pr-activiteiten;
Ontwikkelt en geeft uitvoering aan communicatieplannen i.o.m. de communicatieadviseur;
Draagt zorg voor zo veel mogelijk draagvlak in de omgeving van het project;
Adviseert de projectleider, management en bestuur over het proces van het project in inspraak en bestuurlijke vaststelling;
Ontwikkelt ideeën en adviezen, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven ‘kader’. Geeft alternatieven aan en adviseert over voorliggende kwesties;
Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk met partijen en belanghebbenden, initieert en bevordert samenwerking en creëert draagvlak voor beleid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief inclusief reiskosten en exclusief BTW.
2. Een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau.
3. Aantoonbare kennis en werkervaring met projecten en omgevingsmanagement.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling op wo master niveau (15 punten).
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur gebiedsontwikkeling in de afgelopen 10 jaar (35 punten).
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling in de afgelopen 10 jaar (20 punten).
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van inspraak- en participatietrajecten binnen ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de afgelopen 5 jaar (30 punten).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.