Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Programmamanager Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 01-09-2021
Duur: 8 maanden met optie tot verlenging van 2x 6 maanden
Uren: 14 uur per week
Locatie: Regio Den Haag
Reageren voor: maandag 2 augustus 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: semi-Overheid

Programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten
Het doel van de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis, om zo de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te realiseren.
In de periode 2020-2022 wordt de Expertisefunctie ZG vormgegeven door de deelsector Visueel (Kennis over Zien) en de deelsector Auditief/Communicatief (Deelkracht).
Beide deelsectoren hebben meerjarig deelsectorplannen ontwikkelt over de uitwerking van de gezamenlijke ambitie van de deelsector en een onderbouwde keuze voor de speerpunten en programmalijnen op thema of doelgroep.
Samenwerking met mensen met een zintuiglijke beperking is een belangrijke ambitie.
Er is bovendien een maatschappelijke ambitie ten aanzien van het breed beschikbaar stellen van resultaten aan eenieder die daar baat bij heeft.

Een adviescommissie heeft in 2018 uitgangspunten voor de toekomstige inrichting, kwaliteit en financiering van de expertisefunctie geformuleerd.
Deze uitgangspunten vormen samen de hoofdingrediënten van het gewenste eindmodel waar de sector de komende vier jaar gefaseerd naartoe groeit.
Een belangrijk doel binnen het programma Expertisefunctie ZG is dan ook om dit veranderproces te coördineren en ondersteunen.

Het programma Expertisefunctie ZG is ondergebracht bij het cluster GCZ.

Heb je reeds ervaring als programmamanager of beleidsmedewerker en wil je een volgende stap zetten in je carrière? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!

Opdracht
het dragen van verantwoordelijkheid voor het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten.
Waaronder het uitvoeren van de opdracht, inclusief de evt. afstemming en/of samenwerking die dit vereist met andere programma’s.;
relatieopbouw en –beheer in een intensief en complex krachtenveld: vertrouwen winnen, betrekken en betrokken houden van de belangrijkste stakeholders;
het opzetten van een monitoring- en begeleidingstraject die de opdracht van de zintuiglijk gehandicaptensector bewaakt en de belangrijkste stakeholders hier in begeleidt;
het identificeren van kansen en risico’s voor communicatie en actief bijdragen aan communicatie activiteiten;
het zelfstandig (door) ontwikkelen van nieuwe of bestaande initiatieven, onder andere met relevante stakeholders;
het proactief bijdragen aan de doorstroom van kennis uit de projecten door het bewaken van de voortgang en het beoordelen van voortgangs- en eindverslagen;
het ondersteunen van het clusterhoofd in strategische en inhoudelijke zaken.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uurtarief exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria
3. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in het vakgebied gezondheidswetenschappen (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met managen van programma’s binnen de gezondheidszorg (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met bewaken van de voortgang, financiën en kwaliteit van projecten (20 punten).

Competenties:
Analyserend;
Netwerkvaardig;
Oordeelsvormend;
Communicatief, ook schriftelijk;
Omgevingsbewust;
Overtuigend;
Initiatiefrijk;
Resultaatgericht;
Kwaliteitsgericht.

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.