Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Security Officer Suwinet

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 6 maanden
Uren: 8-16 uur per week
Locatie: Regio Den Haag
Reageren voor: vrijdag 6 augustus 2021 om 09.00 uur
type organisatie: Overheid

Opdracht
1. Beheren van de beveiligingsprocedures en -maatregelen in het kader van Suwinet, zodanig dat de beveiliging van Suwinet overeenkomstig wettelijke eisen verder wordt geïmplementeerd;
2. Bevorderen van en adviseren over de beveiliging van Suwinet en toezien dat de maatregelen worden nageleefd;
3. Uitvoering geven aan het verbeterplan naar aanleiding van de IT-audit Ensia door het opstellen van een rapportage met betrekking tot de voortgang van de verbeteracties;
4. Opvragen, controleren en analyseren van rapportages opgesteld door BKWI over het gebruik van Suwinet door de gemeente;
5. Opstellen en uitvoeren van een actieplan naar aanleiding van de bevindingen over het gebruik van Suwinet;
6. Toezicht houden op en verbeteren van het aanvraagproces voor de toegang tot Suwinet;
7. Voorbereiden op en deelname aan Ensia, namens de afdeling, in afstemming met de ENSIA-coördinator van de gemeente;
8. Uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot informatiebeveiliging Suwinet binnen de afdeling;
9. Onderhouden van interne en externe contacten op het terrein van informatiebeveiliging Suwinet;
10. Deelnemen aan de afhandeling van beveiligingsincidenten in samenwerking met de CISO van de gemeente;
11. Informeren van de medewerkers van de afdeling over veilig werken met (bijzondere) persoonsgegevens.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Je kan volledig vanuit huis werken en bent bereid om desgevraagd in overleg op kantoor te werken (geef dit duidelijk aan in het cv).

Gunningscriteria (weging)
3. Je hebt een afgeronde hbo bachelor opleiding (15 punten).
4. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als security officer Suwinet bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (30 punten).
5. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in de Suite voor Werk en Inkomen in de afgelopen 5 jaar (25 punten).
6. Je hebt aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van interne controles en risicoanalyses (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld) (20 punten).
7. Je hebt een afgeronde opleiding / cursus ‘Certified Chief Information Security Officer’ (10 punten).

Competenties
Verantwoordelijkheid;
Analytisch vermogen;
Oordeelsvorming;
Klantgerichtheid;
Kwaliteitsgerichtheid.

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie-tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.