Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Trekker Ruimtelijke Opgave

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 18 maanden
Uren: 36 uur per week
Locatie: Regio Den Haag
Reageren voor: donderdag 5 augustus 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Overheid

Opdracht
Wij zoeken per direct een enthousiaste aanjager en trekker inhoudelijk, iemand met hart voor de ruimtelijke ordening, die op een praktische wijze aan de slag gaat met de verschillende ontwikkelteams om zo, aan de hand van concrete praktijkcases, vorm en inhoud te geven aan de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
Jouw rol en werkzaamheden zijn hierbij:

Het projectteam is aanjager van de invoering Omgevingswet en heeft daarbij een regierol.

Dat betekent dat je als trekker ruimtelijke opgave:

Verantwoordelijk bent voor het wat en waarom:
je prioriteert in de doelen;
je monitort of en hoe de inspanningen van een ontwikkelteam leiden tot de doelen;
je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Verantwoordelijk bent voor het opzetten en uitdagen van de verschillende ontwikkelteams vallend onder het thema kerninstrumenten:
je ondersteunt de ontwikkelteamleden bij het wegnemen van de belemmeringen;
je faciliteert op aanvraag van het ontwikkelteam en treedt in overleg over wat ze zelf kunnen doen en wat het projectteam hierin kan betekenen.
Contact hebt met regionale ketenpartners, buurgemeenten etc. i.v.m. het verder vormgeven van de werkprocessen ten behoeve van de kerninstrumenten.

De verbinding zoekt met:
de themaverantwoordelijken DSO & dienstverlening, regionale samenwerking, organisatie, communicatie & participatie en de projectleider
de verschillende disciplines binnen de WODV.

Samen met het projectteam tot aan 1-1-2022 sta je aan de lat voor het behalen van de volgende resultaten:
opleiden en oefenen met de intaketafel, omgevingstafel en het nieuwe werkproces omgevingsvergunning op basis van het door het ontwikkelteam opgestelde trainingsschema;
opleiden, oefenen en de basis op orde aan de hand van de door het ontwikkelteam opgestelde roadmap omgevingsplan;
je jouw visie en kennis over de bruidsschat, toepasbare regels en staalkaarten deelt met de ontwikkelteams en aan de hand van concrete voorbeelden deze tastbaar maakt voor en met medewerkers;
je trekt de ontwikkeling van twee ruimtelijke gebieden, een in Wassenaar en een in Voorschoten, om zo te komen tot de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan voor dat ruimtelijke gebied, met in het achterhoofd de verbreding hiervan naar de rest van de gemeente.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief inclusief reiskosten en exclusief btw;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding (10 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een ambtelijke organisatie met het implementeren van verandertrajecten op het gebied van de Omgevingswet in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 8 jaar (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijke domein in de afgelopen 8 jaar (30 punten).

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.