Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Verandermanager VTH-keten

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 18 maanden
Uren: 36 uur per week
Locatie: Regio Den Haag
Reageren voor: donderdag 5 augustus 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Overheid

Keten WABO vergunningverlening
Het proces vergunningverlening loopt over 3 Clusters: De spil is het team Vergunningen Toezicht en Handhaving bij de Cluster Ruimte, Het Bedrijven Omgeving contactcentrum bij de cluster Dienstverlening verzorgt de klantcontacten en intake.
Van uit de cluster Beleid wordt vanuit verschillende disciplines geadviseerd, voor zover plannen niet binnen de vastgestelde kaders passen.

Het aantal WABO aanvragen is de afgelopen periode gestegen.
Personele capaciteit is in de huidige arbeidsmarkt lastig te krijgen en door het thuiswerken moeilijker in te werken.
Hierdoor lopen doorlooptijden op en staat de kwaliteit onder druk.
Het aantal klachten hierover neemt toe. Voor de lange termijn wordt volop gewerkt aan procesverbetering en anticipatie op de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging.
De vraag is hoe in deze context de stroom aanvragen en klachten op de korte termijn optimaal gemanaged kunnen worden anticiperend op de aanstaande lange termijn oplossingen.

Opdrachtbeschrijving
Je werkt in opdracht van de teammanager VTH.
Je analyseert de situatie als hier boven aangegeven en adviseert betrokken drie teammanagers over te nemen besluiten en acties om tot quick wins of versnelling van implementatie te komen.
De besluiten en acties moeten passen in de procesverbeteringen voor de lange termijn.
Die onder andere voortkomen uit het programma implementatie omgevingswet en het operationele excellence traject.
Daarbij is niet uitgesloten dat tussentijds (nood)maatregelen getroffen worden.
Enkele urgente vragen zijn hoe we extra inzet kunnen faciliteren en hoe we de escalatie naar het gemeentebestuur kunnen filteren, bufferen en zoveel mogelijk oplossen.

Essentieel is dat je het speelveld van WABO vergunningverlening en de aanstaande veranderingen goed overziet om te kunnen adviseren en acteren.
Je bent daarin sparringpartner van alle teammanagers in de procesketen.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling een nieuw verandertraject op te starten, maar slimme interventies te plegen om tot snelle resultaten te komen.
Belangrijk hierbij is dat je nuchter bent, vertrouwen uitstraalt, en in staat bent de portefeuillehouders en betrokken medewerkers mee te nemen en enthousiasmeren in je aanpak en te coachen tijdens de implementatie.
Bij het creëren van effectiviteit, efficiency en duidelijkheid is het van belang om duidelijkheid te creëren en draagvlak te verwerven over eigenaarschap, werkafspraken en escalatie.

Je draagt verder als coach bij aan teamontwikkeling, in de keten met het doel om gezamenlijk een toekomst proof team te realiseren dat gesteld staat in de politieke context van Westland.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief inclusief reiskosten, exclusief btw.
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde wo bachelor opleiding in de richting bestuurskunde of ruimtelijke ordening (15 punten).
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in een leidinggevende positie waarin je zowel strategische/advies rollen als uitvoerende rollen aanstuurt in de afgelopen 6 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (35 punten).
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar (20 punten).
6. Aantoonbare werkervaring als Manager binnen het VTH werkveld in de afgelopen 5 jaar (30 punten).

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.