Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Toezichthouder Milieu

Tarief: in overleg exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 5 maanden met optie tot verlenging van 2x 6 maanden
Uren: 36 uur per week
Locatie: Regio Groningen
Reageren voor: vrijdag 30 juli 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Overheid

Werkzaamheden:

Opstellen en uitvoeren van:
risicoanalyse op bedrijfsniveau
bedrijfsspecifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.
Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets).
Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen).
Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.
Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.
Behandelen ongewone voorvallen, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven (door alle klassen inrichtingen).
Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als toezichthouder;
2. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met milieu, natuur of RO;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
4. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instantie (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met milieu, natuur of RO (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Ketentoezicht (5 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Grondstromen (5 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Bodem (5 punten).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.