Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Civieltechnisch Projectleider

Tarief: in overleg exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 01-09-2021
Duur: 6 maanden met optie tot verlenging van 1x 6 maanden
Uren: 36 uur per week
Locatie: Regio Hilversum
Reageren voor: vrijdag 6 augustus 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Gemeente

 

Opdracht
Algemene omschrijving
In de gemeente krijgen verschillende ontwikkelingen steeds meer vorm.
Het Masterplan is vastgesteld.
Daarnaast is een gebiedsagenda vastgesteld en wordt de ontwikkeling vastgelegd in een structuurvisie.
In de projectorganisatie worden verschillende disciplines samengebracht die gezamenlijk voor realisatie van de opgave zorgen.

Deze uitvraag betreft die van Technisch Projectleider voor het Stationsgebied
Het stationsgebied staat de komende jaren voor een grote transformatie.
Nu komen we in de fase waarin diverse projecten de uitvoeringsfase in gaan.
Een uitvoeringsnota geeft concreet vorm aan de manier waarop tot 2030 wordt gewerkt aan de ambities van het stationsgebied.
Concreet gaat het onder meer over het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling van 5.000 plekken, een tijdelijk en nieuw busstation, de realisatie van het nieuwe Stationsplein en de verlegging van de centrumring, het verbeteren van een fietstunnel en het (doen) realiseren van diverse (woning-)bouwblokken waartoe de locaties bouw- en woonrijp worden gemaakt.

Voor het aansturen van de cluster “Aanleg openbare ruimte Stationsgebied” zoeken we een civiel technische projectleider met ruime ervaring.

Deze projectleider spreekt enerzijds de taal van de voorbereiding en uitvoering: stuurt het team van Voorbereiding en Uitvoering aan en voert regie op de verschillende (deel)projecten en issues binnen het projectgebied, bewaakt de planning, risico’s en het budget van de openbare werken, haakt de juiste mensen in- en extern op tijd aan. Zoekt naar wat wél kan en is scherp op wat anders moet.

Anderzijds is deze projectleider de schakelfiguur tussen deze voorbereiding en uitvoering én de vastgoedontwikkeling en programmadoelen op het niveau van het Stationsgebied. Begrijpt dat de buiten- en de binnenwereld altijd met elkaar samenhangen en dat de werkelijkheid buiten niet altijd de werkelijkheid van de cijfers en getallen is.

Meedenken en meedoen in de dynamiek van een dergelijke grote binnenstedelijke OV- knooppuntopgave vindt je leuk.
Dat niet alles in kannen en kruiken is, zie je als motivatie om helderheid te scheppen, de kansen voor verbetering te zoeken en zo met het projectteam voortgang te boeken.
Ervaring met binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en/of OV-knooppuntontwikkeling is een pré.

Je wordt geplaatst binnen het Team Voorbereiding & Uitvoering.
Vanuit dit team functioneer je in de programma-organisatie.
Samen met de programmamanager Stationsgebied en de projectleider van het Cluster vastgoed vorm je het programmamanagementteam en daarmee de dagelijkse aansturing van het totale programma van het Stationsgebied.

Werkzaamheden
Als projectleider coördineer je tijdens de ontwerpfase het ontwerp en de onderzoeken die leiden tot een definitief ontwerp van de buitenruimte, waarbij de samenhang met de nieuwe bouwblokken uiteraard op orde is.
Vanuit je ervaring en overzicht geef je sturing waardoor de uitvoering vlot, veilig en juist kan verlopen.
Hierbij hoort ook dat je onderhandelt met de verschillende externe partijen zoals Transdev, Prorail om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Je hebt het overzicht en voert regie over de diverse werkzaamheden die plaatsvinden in de openbare ruimte.
Samen met de vakdisciplines draag je zorg voor het regelen en bewaken van alle technische onderdelen die nodig zijn om over te gaan tot aanbesteding en uitvoering van de verschillende onderdelen van het totale werk tot en met oplevering en overdracht aan de afdeling beheer openbare ruimte.
Afstemmen en meedenken in het programmateam over de werkzaamheden in relatie tot de centrale doelen en ambities voor het Stationsgebied.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden
A. Regie voeren op het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van de openbare werken binnen het programma Stationsgebied:
1. Schakelen tussen ontwerp, voorbereiding en uitvoering enerzijds en de projectbelangen en doel anderzijds en deze met elkaar verenigen;
2. Deelnemen en sturing geven aan integraal technische overleggen m.b.t de openbare ruimte;
3. Zorgen voor input voor de fasering en planning van de (voorbereiding van de) uitvoering en het tijdig signaleren van afwijkingen in de doorlooptijden van de voorbereidende werkzaamheden en/of het werk;
4. Overleg voeren met stakeholders bij het opstellen van de inrichtingsplannen, ter voorbereiding op en tijdens de uitvoering;
5. Afstemming met de Omgevingsmanager, adviseur Communicatie- en participatie en Coördinator Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie (BLVC);
6. Coördinatie en overleg over de voorbereiding en uitvoering met in- en externe partijen;
7. Technische kennis inbrengen over aanleg buitenruimte en uitgifte gronden;
8. Zorgdragen voor het opstellen van de producten voor de aanbesteding;
9. Opzetten en begeleiden van de uitvoering;
10. Bewaken van de overdracht aan de lijnorganisatie;
11. Actief bijdragen aan het verhogen van de interne expertise op het gebied van civieltechnische werken.

B. Voorbereiden en organiseren van participatiebijeenkomsten voor infrastructurele projecten/vraagstukken.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau of HBO niveau in de richting van Civiele Techniek of vergelijkbaar;
2. Uurtarief exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider, waarvan 5 jaar als civieltechnisch projectleider (30 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met complexe projecten in een stedelijke omgeving, waarbij je aantoonbare ervaring ligt op het vlak van het leiden en realiseren van civiele projecten in de openbare ruimte en bouwrijpe levering van gronden (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het verzorgen van voorlichting en informatieverstrekking op het vakgebied (inclusief het in heldere taal beantwoorden van vragen van burgers) (10 punten);
7. Kennis van de RAW systematiek / UAV UAV – GC en EMVI (10 punten);
8. Beschikbaar uiterlijk 1 september 2021 (10 punten).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.