Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Coördinator training en ontwikkeling Openbare Werken

Tarief: in overleg exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 30-08-2021
Duur: 6 maanden
Uren: 16-24 uur per week
Locatie: Regio Hilversum
Reageren voor: donderdag 22 juli 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Gemeente

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator/adviseur training en ontwikkeling;
3. Beschikbaar in de beoogde periode voor 16 tot 24 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het inventariseren van ontwikkelbehoeften en het vertalen daarvan naar een effectieve opleidingsstrategie en realistisch opleidingsplan (20 punten);
5. Uurtarief exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (20 punten);
6. Aantoonbaar in staat zijn tot definiëren van praktische, haalbare en doelmatige oplossingen voor de ontwikkeling van de medewerkers op de afdeling en daarmee de afdeling als geheel (20 punten);
7. Aantoonbare affiniteit met het werkveld van een afdeling met veel verschillende functies, rollen en kwaliteiten binnen de afdeling (20 punten);
8. Aantoonbaar in staat zijn om in samenwerking met leidinggevenden en medewerkers, zelf de handen uit de mouwen te steken bij het praktisch uitvoeren van opleidingsplannen om collega’s te ontlasten of hun werk makkelijker te maken (20 punten).

Opdracht
Van de Coördinator training en ontwikkeling verwachten wij de volgende activiteiten / producten:
– Inventarisatie van trainings- en ontwikkeleisen en wensen binnen de afdeling (uiterlijk 15/10).
– Opstellen van een opleidingsstrategie: Wat zijn de prioriteiten? Wat wordt de volgorde der dingen? Hoe geven we daar vorm aan? Er is veel te doen, maar we willen de al zwaar belaste afdeling niet overvoeren (uiterlijk eind oktober).
– Opstellen van een opleidingsplan voor de afdeling (uiterlijk eind november).
– Starten met de uitvoering van dat plan (parallel aan planvorming): aanmelden van collega’s voor verplichte (herhalings)trainingen en dit administratief bijhouden.
– Vormgeven en in realistisch tempo opstarten van de reguliere ontwikkelgesprekken: inplannen van de gesprekken voor de leidinggevenden en borgen van de werkwijze (samen met P&O-adviseur).

Bij uitvoering van de opdracht wordt nauwe samenwerking verwacht van de adviseur met de medewerkers en leidinggevenden van de afdeling en met de P&O- en opleidingsadviseur vanuit P&O. Met de medewerkers omdat het voornamelijk over hún ontwikkeling gaat; met de leidinggevenden omdat zij de reguliere verantwoordelijkheid dragen voor de opleidingsplannen en ontwikkelgesprekken (met ondersteuning van bedrijfsvoering en de P&O adviseur van de afdeling); en met P&O omdat zij het organisatie brede opleidingsprogramma coördineren. Overdracht, continuering en borging van de hierboven genoemde activiteiten ná uitvoering van deze opdracht is een belangrijk uitgangspunt voor de opdracht.

Profiel
We verwachten van deze coördinator training en ontwikkeling:
– Goed, aansluitend bij de vraag, strategisch en creatief mee denken met het management;
– Praktische, haalbare en doelmatige oplossingen voor de ontwikkeling van de medewerkers op de afdeling en daarmee de afdeling als geheel;
– Zelf die oplossingen in gang zetten zodat het management van de afdeling daarin ontzorgd wordt;
– Uitgebreide en aantoonbare ervaring met het inventariseren van ontwikkelbehoeften en het vertalen daarvan naar een effectieve opleidingsstrategie en realistisch opleidingsplan;
– Kennis van de markt van aanbieders van training en opleiding en ervaring in de inkoop van en samenwerking met deze aanbieders;
– Praktische organisatiekracht om ook de uitvoering van het opleidingsplan in gang te zetten.

Verder zoeken we bij de coördinator training en ontwikkeling de volgende kwaliteiten:
– Verbindend vermogen; nauw samenwerken met leidinggevenden en de medewerkers van de afdeling;
– Zelf handen uit de mouwen; naast plannen maken en aansturen van activiteiten door anderen zelf ook praktisch aan de gang om (uitvoerend) werk op dit onderwerp voor de andere collega’s uit handen te nemen of makkelijker te maken;
– Voldoende affiniteit met het werkveld van de afdeling Openbare Werken / Fysiek domein van de gemeente;
– Oog voor de heel verschillende functies, rollen en kwaliteiten binnen de afdeling (van sterk beleidsmatig naar sterk uitvoerend;
– Planmatig en projectmatig werken;
– Ervaring met StudyTube / de eHRM oplossing van Motion / Eelloo is een pré. Studytube is beschikbaar binnen de gemeente en kan worden ingezet om het plan te ondersteunen c.q. opleidingen aan te bieden. De eHRM oplossing van Motion en Eelloo worden begin 2022 in gebruik genomen;
– Specifieke, inhoudelijke ervaring met het vakgebied en (beoogde) werkwijze van de afdeling is welkom, maar niet vereist. Die expertise is voldoende aanwezig binnen de afdeling.

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.