Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Projectmanager Hocras terrein

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 15-08-2021
Duur: 6 maanden met optie op verlenging van 3x 6 maanden
Uren: 8 uur per week
Locatie: Regio Hilversum
Reageren voor: donderdag 29 augustus 2021 om 15.00 uur.
type organisatie: Overheid

Opdracht
In Bussum ligt een bijzondere locatie die tot voor kort de thuisbasis vormde voor het familiebedrijf Hocras.
Deze locatie komt vrij voor een nieuwe ontwikkeling. Een mix van wonen, bedrijvigheid en een school.

Uitgangspunt daarbij is geweest een gemengd programma te realiseren in een samenhangend plan.
Naast woningbouw is het de wens om ook ruimte te creëren voor de komst van een middelbare school van 1.200 leerlingen en bedrijfsunits een plek te geven.
Zo ontstaat een unieke mix van functies die voor alle inwoners van Bussum wat oplevert.

Er ligt een stedenbouwkundig plan voor het gebied.
Nadat dit stedenbouwkundig plan is vastgesteld door de gemeenteraad, is de volgende stap in het proces het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan en het afsluiten van een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer.
Voor deze opgave zoeken we een stevige en ervaren projectleider met een goed inzicht in het bestuurlijk krachtenveld in het Gooi.

Na de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan breekt een nieuwe fase van het project aan.
We zullen dan opnieuw naar de invulling van het projectleiderschap kijken.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 12 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 15 jaar met projectmanagement in gebiedsontwikkeling;
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 12 jaar met gebiedsontwikkeling waarbij de opdrachtgever geen grondpositie heeft en het projectmanagement vanuit een faciliterende rol wordt vormgegeven;
3. Uurtarief exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
4. Beschikbaarheid voor 8 uur per week per 15 augustus 2021.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen de gemeentelijke overheid in complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen meerdere projecten gebiedsontwikkeling (minimaal 3) (zie onder criteria de verdere toelichting) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de realisatie van maatschappelijk vastgoed (10 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met actieve vormen van inwonersparticipatie in gebiedsontwikkeling (10 punten);
9. Aantoonbare en recente gebiedskennis van de regio Gooi- en Vechtstreek (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in de laatste 2 jaar met een transformatie van een bedrijventerrein naar een gebied met een woonfunctie (10 punten).

Toelichting criterium 5:
Aantoonbare werkervaring binnen meerdere projecten gebiedsontwikkeling (minimaal 3) met het bij elkaar brengen van meerdere stakeholders die met hun activiteiten bijdragen aan het project tijdens de ontwikkeling of door na oplevering invulling te geven aan de locatie (benoem dit duidelijk in het cv).

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie tips om op gesprek te komen.
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.