Werken aan uw Werk

Detachering

Beleidsadviseur wonen

Tarief: circa E 68,00 exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 01-09-2021
Duur: 6 maanden
Uren: 36 uur per week
Locatie: Regio Leiden
Reageren voor: dinsdag 20 juli 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: overheid

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsinstantie;
3. Aantoonbare werkervaring met woonbeleid;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur op woonbeleid (45 punten);
5. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke overheid in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van meerjarige prestatieafspraken en besluitvorming (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de communicatie met externe partijen zoals woningcorporaties (15 punten).

Opdracht
Vanwege zwangerschapsverlof van een collega zijn wij op zoek naar een beleidsadviseur Wonen, die de ambtelijke spil vormt binnen dit beleidsterrein
In teamverband geef je invulling aan de uitdagingen die de gemeente de komende jaren wil volbrengen zoals onder andere omschreven in het woonbeleidsprogramma 2021 – 2025.
Daartoe werk je samen met de collega’s op het gebied van wonen, zorg, vastgoed, ruimtelijke ordening en projecten.
Tot de werkzaamheden behoren onder andere samenwerking met grote woningcorporaties (incl. voorbereiden, uitvoeren en monitoren van prestatieafspraken) en het opstellen van beleidsadviezen en bestuurlijke voortgangsrapportages over woonbeleid.
Je bent het voornaamste aanspreekpunt voor management, directie en wethouder op dit beleidsveld.

Belangrijkste taken zijn:
Als beleidsadviseur wonen ben je verantwoordelijk voor het opstarten en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de recent geactualiseerde woonvisie (vaststelling najaar 2021).
Daarnaast ben je in staat om overige taken als adviseur wonen voortvarend op te pakken: vormgeven van de (meerjarige) prestatieafspraken met de corporaties en huurdersorganisaties, regionale samenwerking mee vormgeven, volkshuisvestelijke kennis bij dorps- en wijkontwikkeling inbrengen en het verder brengen van de woningbouwprogrammering.
Je hebt overleg met de projectleiders gebiedsontwikkeling over het woningbouwprogramma.
Daarnaast verricht je uitvoerende werkzaamheden, zoals het monitoren van de planlijst en het deelnemen aan het zogenaamde initiatievenberaad waarbij woningbouwinitiatieven van buiten beoordeeld worden.

Kandidaat omschrijving:
Je hebt kennis van volkshuisvesting en bent politiek-bestuurlijk sensitief.
Je weet hoe je mensen mee kunt krijgen en hoe je om kunt gaan met weerstand.
Je werkt graag planmatig en zelfstandig. Hierbij stem je je werkzaamheden goed af met je collega beleidsadviseur wonen.
Je bent stressbestendig en weet goed om te gaan met deadlines. Je kunt prioriteiten stellen en gemakkelijk je eigen werk organiseren.
Tot slot kan je goed coördineren en beschik je over overtuigingskracht en een helicopterview.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.