Werken aan uw Werk

Detachering

Casemanager Inburgering

Tarief: circa E 57,50 exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 6 maanden met optie op verlenging van 2x 6 maanden
FTE: 2
Uren: 1x 36 en 1x 24-32 uur per week
Locatie: Regio Purmerend
Reageren voor: woensdag 21 juli 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: overheid

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare affiniteit en ervaring met statushouders;
2. Aantoonbare kennis van de wet inburgering en participatiewet;
3. Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal;
4. Op het cv staat aangegeven of de kandidaat beschikbaar is voor 36 uur per week en/of 24-32 uur per week;
5. Bereid om woensdag en/of vrijdag te werken;

Gunningscriteria
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van- en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met statushouders;
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van- en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met statushouders;
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie;
9. Kennis van de huidige inburgeringsmarkt, werkwijze DUO en Blik op Werk;
10. Goede beheersing van de talen Arabisch en/of Tigrinya;
11. Aantoonbare kennis van TVS, Join, CiVision SAM, Portal Inburgering en Suwinet.

Opdracht
Wij zijn opzoek naar 2 casemanagers inburgering.
Waarvan 1 voor 36 uur per week en 1 voor 24 tot 32 uur per week.

Als Casemanager inburgering ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van een groep statushouders / inburgeraars bij het voldoen aan de inburgeringsplicht.
Ook ben je professioneel betrokken bij de doelgroep en maak je deel uit van een team.

Als Casemanager Inburgering zorg je voor een individuele Plan inburgering en Participatie (PIP) die je met de statushouder/inburgeraar opstelt en uitvoert.
Hier heb je een aantal cruciale componenten voor nodig (potentiële mogelijkheden, ervaringen, belemmeringen, wensen en talenten).
Deze breng je tijdens de Brede-intake in kaart en gaat aan de hand daarvan aan de slag met de statushouder/inburgeraar die je begeleidt.

Vanaf 2022 zijn de Casemanagers ook regisseur inburgering.

Werkzaamheden

Je voert (intake)gesprekken met de statushouder/inburgeraars om de hulpvraag en de nodige begeleiding in kaart te brengen (brede intake);
Je stimuleert de statushouder/inburgeraar te voldoen aan haar/zijn inburgeringsplicht en bewaakt de voortgang van de ingezette instrumenten/taaltrajecten;
Je maakt gebruik van de uitkomsten van een afgenomen leerbaarheidstoets / assessment om de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de statushouder/inburgeraar op verschillende leefdomeinen te kunnen volgen;
Je adviseert de statushouder/inburgeraar bij het kiezen van geschikt inburgeringsonderwijs en zet het nodige traject i.o.m. de kwaliteitsadviseur in bij een taalaanbieder;
Je bepaalt samen met de statushouder/inburgeraar het te volgen taaltraject en maakt afspraken over het tijdspad en legt deze vast in een Plan Inburgering en Participatie (PIP);
Zo nodig neem je eerst belemmeringen weg door de nodige voorzieningen in te zetten.

Je bewaakt de resultaten van het PIP en stuurt zo nodig bij;
Je zorgt voor objectieve rapportages en correcte administratieve notaties in het cliëntvolgsysteem;
Je onderhoudt nauwe contacten met afdelingen binnen de gemeente, Wijk Steun Punt, convenantpartners en andere relevante partijen (vrijwilligersorganisaties, werkgevers etc.);
Je maakt een match tussen de statushouders/inburgeraars en geschikte participatieplekken ((vrijwilligers)werkervaringsplekken, taalstages of participatieactiviteiten);
Je doelt op zelfredzaamheid van de statushouder/inburgeraar, ondersteunt en past maatwerk toe waar nodig.

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.