Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

(Junior) Beleidsmedewerker RO

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 3 maanden, met een optie tot verlenging van 1x 12 maanden
Uren: 8-36 uur per week
Locatie: Regio Noord Holland
Reageren voor: woensdag 19 augustus 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Overheid

Opdracht
Als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening vervul je een sleutelpositie het proces rond de verlening van omgevingsvergunningen met buitenplanse afwijking en het (laten) opstellen (postzegel)bestemmingsplannen.
Met jouw kennis en ervaring ben jij in staat om advies te geven bij allerlei vraagstukken op het brede gebied van het omgevingsrecht.
Dit kan zowel intern richting je collega’s, het management en het bestuur zijn, als extern richting initiatiefnemers, inwoners en andere belanghebbenden.

Je werkzaamheden zijn in ieder geval:
Je behandelt verzoeken om vooroverleg, verzoeken om wijziging van bestemmingsplannen en aanvragen om omgevingsvergunning waarbij buitenplans (kruimel en uitgebreid) wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
Wanneer nodig vertegenwoordig je de gemeente in ten minste bezwaarprocedures.
Je stelt t.b.v. in ieder geval de bovengenoemde procedures alle benodigde stukken op, waaronder: besluiten, beschikkingen, college- en raadsvoorstellen en -besluiten, verklaringen van geen bedenkingen, verweerschriften, beslissingen op bezwaar, formele kennisgevingen.

Je hebt ervaring met:
Bovengenoemde werkzaamheden.
Het toetsen van (bouw)plannen aan ten minste: bestemmingsplannen, de Omgevingsvisie, de provinciale Omgevingsverordening, en relevante wet- en regelgeving waaronder afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het -laten- opstellen en beoordelen van digitale -aangeleverde- postzegelplannen.

Competenties
In de gemeente zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Functie specifiek: Planmatig, zelfstandig, gestructureerd, communicatief vaardig en resultaatgericht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening;
3. Byod (bring your own device) regeling is van toepassing, werktelefoon en laptop;
4. Uurtarief exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
5. In het cv staat aangegeven voor hoeveel uur per week de kandidaat beschikbaar is;

Gunningscriteria
6. Beschikbaar per 30 augustus 2021 (10 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als (beleids)medewerker ruimtelijke ordening bij een gemeente (40 punten);
8. Aantoonbare kennis van Wabo, Wro, Bro, Awb; (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het toetsen aan bestemmingsplannen en behandelen van omgevingsvergunningen met buitenplanse afwijkingen reguliere procedure (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het behandelen omgevingsvergunningen uitgebreide procedure (10 punten);
11. De kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse en bij gebleken geschiktheid na 12 maanden inhuur kosteloos in dienst te treden bij de opdrachtgever (10 punten).

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie-tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.