Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Programmaregisseur

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 6 maanden met optie op verlenging van 2x 3 maanden
Uren: 20-24 uur per week
Locatie: Regio Noord Holland
Reageren voor: vrijdag 30 juli 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Overheid

Opdracht
De werkzaamheden als programmaregisseur liggen op de integrale opgaves.
Dat betekent aan de ene kant het functioneel aansturen van de opgaveregisseurs en daarmee samen realiseren van de integrale opgaves en aan de andere kant het aanspreekpunt zijn binnen en buiten de organisatie met betrekking tot vraagstukken die een integrale benadering vergen.
Als je je kwaliteiten wilt laten zien door samen met collega’s integrale opgaves te realiseren dan is dit jouw kans!

Doel van de functie
Als programmaregisseur ben je het inhoudelijk aanspreekpunt voor de interne organisatie voor het integrale beleid en de daaruit voortvloeiende opgaves.
Samen met je collega’s ontwikkel je beleid, voer je regie op de integrale beleidsterreinen, bewaak en rapporteer je de voortgang en bevorder je de samenhang en verbinding binnen de programma’s, de verschillende beleidsterreinen en integrale opgaves van de sectie Ontwikkeling & Projecten.

Wie zoeken wij?
Je bent sociaal vaardig een stevige gesprekspartner met goede communicatieve vaardigheden die open en duidelijk is, goed kan luisteren, ondernemend en resultaatgericht werkt op een zelfstandige manier;
Je hebt een praktische instelling, neemt initiatief en gaat vernieuwing niet uit de weg;
Je bent enthousiast en energiek en vindt het ontwikkelen en realiseren van opgaves samen met jouw collega’s binnen het team O&P mooi om te doen;
Je bent overtuigend en besluitvaardig, neemt anderen vooraf actief mee in je visie en denkbeelden om de integrale opgaves en doelen te bereiken;
Je bent een sparringpartner voor jouw collega’s en aanjager voor programmagericht werken;
Je handelt strategisch in het speelveld van samenwerkingspartners, collega’s bestuurders en inwoners;
Je bent een natuurlijke verbinder die draagvlak creëert en sensitief is;
Je bent creatief, analytisch sterk, omgevings- en klantgericht en bouwt aan een constructieve samenwerking voor een optimaal resultaat.

Wat ga je doen:
Je coacht de opgaveregisseurs bij de totstandkoming en uitvoering van de integrale opgaves;
Je bewaakt de voortgang van het geheel aan growing concern taken en creëert samen met collega’s de randvoorwaarden voor het realiseren van de integrale plannen;
Je hebt een proactieve rol bij het (door-)ontwikkelen en uitvoeren van het te realiseren integrale beleid binnen de sectie O&P;
Je bent in voorkomend geval projectleider voor projecten;
Je werkt samen met verschillende samenwerkingspartners binnen en buiten de organisatie en organiseert in bijzondere gevallen overleg op uitvoerend niveau om te komen tot een beter integraal beleid;
Je levert een bijdrage aan participatietrajecten waar het totaal integraal beleid betreft;
Je bent betrokken bij het verbeteren van processen binnen het Sociaal Domein waar ze het integraal beleid raken;
Je adviseert het College van B&W over het Sociaal Domein en de thema’s daarin;
Je rapporteert periodiek op hoofdlijnen over de voortgang en de resultaten over de integrale opgaves adviezen en relevante beleidsterreinen en is verantwoordelijk voor een adequate overlegstructuur hiervoor;
Je bent in voorkomend geval accountmanager voor strategische partners in het sociale domein;
Je fungeert bij signalen als poortwachter tussen afdelingshoofd en beleidsafdeling; (signalen vanuit bestuur komen binnen bij afdelingshoofd, die het afdelingshoofd bespreekt met de programmaregisseur/coördinator, in relatie tot de opdracht)
Je neemt deel bij besluitvorming over beslismomenten in de opgaves.

Wat zijn jouw kwaliteiten?
Je denkt en werkt op HBO/WO strategisch en beleidsmatig niveau;
Je hebt affiniteit met de beleidsterreinen, volgt ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk en neemt deze mee in het te ontwikkelen beleid en deelt deze met anderen;
Je bent enthousiast, klantgericht en kunt goed samenwerken;
Je bent flexibel en initiatiefrijk binnen de integrale opgaves die zowel landelijk als lokaal sterk in ontwikkeling zijn;
Je bent resultaatgericht en deinst niet terug om buiten de gebaande paden te treden om doelen te bereiken;
Je staat open voor verbeteringen en wilt hier actief een bijdrage aan leveren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op meerdere beleidsterreinen in het sociale domein.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Uurtarief exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer (15punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programmaregisseur (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente de afgelopen 8 jaar (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als aanspreekpunt voor inwonersinitiatieven en het hierin meewerken en adviseren (15 punten).

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie tips om op gesprek te komen.
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.