Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Projectleider ruimtelijk project (met specialisme onderwijshuisvesting)

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 01-09-2021
Duur: 6 maanden met optie op verlenging van 1x 6 maanden
Uren: 4 uur per week
Locatie: Regio Noord Holland
Reageren voor: vrijdag 30 juli 2021 om 15.00 uur.
type organisatie: Overheid

Opdracht
Projectleider onderwijshuisvesting:
– Bouw St. Vincentiusschool in Volendam
– Bouw Mr. Hayeschool in Beets

Projectleider ruimtelijk project:
– Cultureel Centrum Oosthuizen

Als projectleider Onderwijshuisvesting ben jij de expert op het gebied van onderwijshuisvesting geef je op tactisch niveau leiding aan projecten volgens het vastgestelde proces waarin de manier van werken is vastgelegd.
Onderdeel van dit proces zijn de verantwoordelijkheden, verplichtingen, planningen, het rapporteren en meer.
Dit in nauwe samenwerking met het bestuur, de programmamanager, het schoolbestuur, gemeentelijke vakafdelingen en waar nodig, externe deskundigen.

Als projectleider voor het ruimtelijk project werk je volgens het vastgestelde Edam-Volendam Ruimtelijk Plan Proces waarin de manier van werken op het gebied van sturing en regie is opgenomen.
Onderdeel van dit EVRPP zijn de opdracht, verantwoordelijkheden, verplichtingen, planningen, het rapporteren en meer.
Dit in nauwe samenwerking met het bestuur, de programmamanager, de (externe) ontwikkelaar, gemeentelijke vakafdelingen en, waar nodig, externe deskundigen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke overheid;
4. Aantoonbare werkervaring met onderwijshuisvesting;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met onderwijs bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het maken/ontwikkelen van integrale beleidsplannen op overheidsniveau (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met maatschappelijke voorzieningen (15 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met RO bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 8 jaar (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Deskundig op het gebied van onderwijshuisvesting;
– Ervaring als senior projectleider ruimtelijke projecten en onderwijshuisvesting;
– Deskundig in projectmatig werken;
– Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.