Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 4 maanden, mogelijk maar nog niet bekend
Uren: 27 uur per week
Locatie: Regio Utrecht
Reageren voor: donderdag 5 augustus 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Overheid

Opdracht
Als beleidsadviseur ruimtelijke ordening zien jouw taken er in grote lijnen als volgt uit:
Je bent projectleider bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en beheersverordeningen;
Je begeleidt diverse ruimtelijke procedures (bijvoorbeeld ruimtelijke initiatieven vanuit de samenleving);
Je schrijft/beoordeelt ruimtelijke onderbouwingen;
Je vertegenwoordigt de gemeente in juridische procedures van bestemmingsplannen;
Je bent vraagbaak en gesprekspartner voor collega’s, management, bestuur en inwoners/bedrijven vanuit jouw inhoudelijke expertise, visie en strategisch inzicht, en vanuit jouw kennis van ruimtelijke procedures;
Je adviseert over regionale ruimtelijke ontwikkelingen en vertegenwoordigt de gemeente daarin;
Je levert een bijdrage aan implementatie van de Omgevingswet;
Je verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de gemeente.
Alle taken vereisen een brede blik, integrale afstemming en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. In de advisering verwachten wij een ontwikkelingsgerichte houding d.w.z. dat je je kennis inzet om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.

Verder is het volgende op jou van toepassing:
Je bent een resultaatgerichte denker en doener;
Je bent bovengemiddeld goed in mondelinge en schriftelijke communicatie (o.a. een begrijpelijke boodschap, goed kunnen luisteren, met verschillende doelgroepen overweg kunnen, gemakkelijk contacten leggen, logisch opgebouwde en kernachtige schriftelijke stukken);
Je hebt een goed ontwikkeld analytisch/strategisch vermogen dat jij inzet bij jouw adviezen aan management, bestuur en bewoners;
Je hebt een ontwikkelingsgerichte houding d.w.z. dat je je kennis inzet om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken;
Je bent goed in plannen en organiseren (projectmatig werken) en je kunt goed overweg met onvoorspelbaarheden;
Je staat open voor vernieuwing, straalt enthousiasme uit en toont initiatief;
Je bent bereid om flexibel ingezet te worden op taken buiten jouw eigen functie, als de organisatie hierom vraagt.

Vereisten / knock-out criteria
1. Uurtarief exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO Bachelor-niveau.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een gemeentelijke instelling (50 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van ruimtelijke procedures als bestemmingsplannen en beheersverordeningen (30 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebeid van geografie, Planologie of bestuursrecht (20 punten).

Competenties
Je bent een resultaatgerichte denker en doener;
Je bent bovengemiddeld goed in mondelinge en schriftelijke communicatie (o.a. een begrijpelijke boodschap, goed kunnen luisteren, met verschillende doelgroepen overweg kunnen, gemakkelijk contacten leggen, logisch opgebouwde en kernachtige schriftelijke stukken);
Je hebt een goed ontwikkeld analytisch/strategisch vermogen dat jij inzet bij jouw adviezen aan management, bestuur en bewoners;
Je bent goed in plannen en organiseren (projectmatig werken) en je kunt goed overweg met onvoorspelbaarheden;
Je staat open voor vernieuwing, straalt enthousiasme uit en toont initiatief;
Je bent bereid om flexibel ingezet te worden op taken buiten jouw eigen functie, als de organisatie hierom vraagt.

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie-tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.