Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Directievoerder integraal beheer bestekken

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 5 maanden
Uren: 16-24 uur per week
Locatie: Regio Utrecht
Reageren voor: vrijdag 6 augustus 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Overheid

Opdracht
Zorgen voor dagelijks beheer van de openbare ruimte, met name in het groene domein.
Denk hierbij aan groenvoorzieningen, bomen, straten vegen, onkruid verwijderen, kolken legen etc.
Je bent de verbindende schakel tussen binnen en buiten: de aannemers, de collega’s van onze Buitendienst en je teamgenoten van strategisch beleid en toezicht.

De opdracht bestaat uit 2 onderdelen:
1. Directievoering Integraal Bestek beheer openbare ruimte voor de drie gemeenten. Het gaat dus om 3 aparte beeldbestekken, voor elk van de gemeenten die dus elk zelfstandig opdrachtgever zijn, Een greep uit de werkzaamheden: het leiden van bouwvergaderingen, aansturing van de toezichthouders en het evalueren en actualiseren van het bestek. Je hebt frequent contact met de uitvoerende partijen binnen het bestek: een aannemer en de eigen Buitendienst. De verdeling van het werk tussen de aannemer en onze eigen Buitendienst hou je nauwlettend in de gaten. Je accordeert de termijnstaten en verzorgt de verrekeningen. Je bent verantwoordelijk voor de bijbehorende budgetten en legt verantwoording hierover af aan de drie besturen en doet waar nodig verbeter voorstellen.
2. Beheersysteem Greenpoint: je zorgt ervoor dat het beheersysteem Greenpoint actueel wordt gehouden en let erop dat collega’s en aannemers hun input op eenduidige wijze in het systeem verwerken, zodat het systeem up tot date blijft en op de juiste manier wordt gebruikt.
3. Inzet: de opdracht is max 24 uur per week. Afhankelijk van de inhoud en voortgang van de werkzaamheden is dit geen vast aantal uren maar een maximum.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met directievoering op een beeldkwaliteitsbestek.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van; Tuin- en landschapsinrichting, cultuur- of civiele techniek (15 punten);
4. Aantoonbare werkervaring bij de gemeentelijke overheid met RAW systematiek en UAV (_GC) projecten, het leiden van bouwvergaderingen, aansturen van toezichthouders en het actualiseren van het beeldkwaliteitsbestek (benoem dit duidelijk in het cv (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de RAW-systematiek en UAV (-GC) projecten als het actueel houden van het beheersysteem Greenpoint (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in een samenwerkingsverband van gemeenten (15 punten);
7. Uurtarief exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer (15 punten).

Competenties
Je hebt groene vingers;
Je bent een goede en stevige gesprekspartner voor collega’s , aannemers en bestuur;
Communicatief;
Betrokken;
Flexibel;
Durf om besluiten te nemen;
Geduldig;
Bestuurlijk sensitief.

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie-tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.