Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Junior Medewerker Gebiedsakkoord

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 01-09-2021 of eerder
Duur: 12 maanden
Uren: 32-36 uur per week
Locatie: Regio Utrecht
Reageren voor: woensdag 11 augustus 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Overheid

Je voert de volgende taken uit:
Ondersteuning van het projectteam bij de uitvoering van het gebiedsakkoord; zowel beleidsinhoudelijk als administratief en logistiek;
Schrijven van brieven en voorstellen (aan college of Regie- en Stuurgroep, bewoners, raad);
Beantwoording ruimtelijke en vergunning gerelateerde vragen die voortkomt uit de verschillende projecten tot natuurrealisatie die in het kader van het GOV zijn gestart (o.a. de NNN-trajecten waarbinnen de provincie met grondverwerving bezig is);
Bewaken van de relatie van het Gebiedsakkoord met het regionaal overleg Cultuur, Erfgoed, Recreatie en Toerisme (CERT);
Het onder begeleiding onderhouden van contacten met interne adviseurs, projectleiders van het Gebiedsakkoord en externe partners zoals andere overheden, gemeenschappelijke regelingen, het bedrijfsleven, burgers, natuurorganisaties, brancheverenigingen, e.d.;
Voorbereiding, bijwonen en uitwerking van de overlegstructuren binnen de gemeente (portefeuillehouders overleggen, weekstart, programmaoverleg, ed.) en het gebiedsakkoord (projectgroepen, transitieteam recreatie en toerisme e.d.);
Het onder begeleiding opzetten en begeleiden van projecten op gebied van recreatie en toerisme.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Bestuurskunde, Geografie, Planologie of een daarmee vergelijkbare opleiding;
2. De mogelijkheid om inhoudelijke training en begeleiding of coaching te krijgen vanuit het detacherend bureau of, als het een ZZP’er betreft aantoonbare begeleiding van een Senior ondersteuner;

Gunningscriteria (weging)
3. Enige aantoonbare werkervaring als Junior medewerker of trainee in het Gebiedsakkoord (10 punten);
4. Heeft aantoonbaar opdrachten zelfstandig uitgevoerd (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het omgaan met verschillende belangen (vermeld hiervan een concreet voorbeeld in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare brede belangstelling voor recreatie, economie, natuur en cultuur (geef de belangstelling duidelijk in het cv aan voor alle 4 de sectoren) (10 punten);
7. Aantoonbare kennis en affiniteit met het Loosdrechts Plassengebied (10 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2021 (10 punten);
9. Beschikbaar voor 32-36 uur per week (20 punten).

Competenties
Aan de junior medewerker worden de volgende eisen gesteld:
Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
Omgevingsbewustzijn;
Bestuurlijke sensitiviteit;
Resultaatgericht;
Zelfstandig en pro-actief;
Flexibel.

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie-tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.