Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Projectleider gebiedsontwikkeling

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: z.s.m.
Duur: 6 maanden
Uren: 20-36 uur per week
Locatie: Regio Utrecht
Reageren voor: woensdag 4 augustus 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Overheid

Opdracht
Voor het verder brengen van projecten in onze gemeenten gericht op het realiseren van o.a. particuliere initiatieven en projecten voor woningbouwontwikkeling zijn wij op zoek naar een projectleider.

Als projectleider geef je leiding aan en voer je regie op de betreffende projecten:
Je draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van projectplannen, inrichting van de projectorganisatie en de eventuele aanbesteding van werken en diensten;
Je stuurt projectmedewerkers hierin functioneel aan;
Je stuurt op het opstellen en vastleggen van afspraken met particuliere initiatiefnemers op inhoud en financiën;
Je onderhandelt over het te bereiken resultaat;
Je draagt zorg voor bewaking en rapportage over de voortgang en projectbeheersing
Je adviseert de portefeuillehouder en het college van burgemeester en wethouders en bereidt besluitvorming voor;
Je adviseert over, realiseert en regisseert vanuit het gebiedsgericht werken (burger)participatie en interactie met projectbetrokkenen en stakeholders;
Je draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
Je ontwikkelt en onderhoudt een intern en extern relatienetwerk, initieert en bevordert samenwerking in het netwerk;
Je creëert draagvlak voor beleid en projecten.

Gunningscriteria (weging)
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van planologie, sociale geografie, ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling (10 punten);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of in opdracht van een gemeentelijke overheid met projecten in de fysieke leefomgeving (30 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met participatie en interactie met stakeholders in projecten in de fysieke leefomgeving (30 punten);
4. Aantoonbare ervaring met het aansturen van / functioneel leiding geven en regie voeren op projecten en initiatieven in het ruimtelijke domein (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent in staat groepen mensen aan te sturen op het behalen van resultaten;
Je kunt taken en verantwoordelijkheden delegeren, zonder het einddoel uit het oog te verliezen;
Je bent resultaatgericht en in staat eigen en andermans werkzaamheden te vertalen in concrete doelen en resultaten;
Je ben in staat meetpunten en mijlpalen te stellen en werkprocessen te concretiseren;
Je kunt goed samenwerken zowel intern als extern met diverse individuen en groepen. Je weet personen met uiteenlopende belangen op één lijn te krijgen;
Je bent klantgericht en leeft je in, in de problematiek van anderen en analyseert die. Je bent in staat met oplossingen te komen die inspelen op de belangen van deelnemende partijen;
Je bent in staat met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen. Je bent ook in staat met nieuwe processen of methodes te komen om tot een optimaal resultaat te komen;
Je bent in staat tijdig financiële, maatschappelijke en bestuurlijke risico’s te signaleren en bent in staat deze te vertalen in oplossingen.
Je voelt politiek-bestuurlijke processen goed aan en hebt kennis van besluitvormingsprocessen

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.