Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Projectleider woningbouwontwikkeling

Tarief: in overleg exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 01-09-2021.
Duur: 12 maanden met optie tot verlenging van 1x 3 maanden
Uren: 24-32 uur per week
Locatie: Regio Utrecht
Reageren voor: woensdag 4 augustus 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Overheid

Opdracht
De gemeente bezit verschillende locaties die vrij zijn gekomen.
Het betreft terreinen met accommodaties die hun oorspronkelijke functie hebben verloren.
O.a. omdat de oorspronkelijke gebruikers zijn vertrokken naar een nieuw pand.
De gemeente is enkele jaren geleden gestart met een gefaseerde herontwikkeling van deze locaties naar woningbouw.
Voor een aantal locaties werkt de gemeente hierbij samen met een woningbouwcorporatie.
Je geeft leiding aan de herontwikkeling van deze locaties.
Daarnaast is er een particulier initiatief voor de herontwikkeling van een locatie naar woningbouw.
De projectleider stuurt op het opstellen en vastleggen van afspraken met de particuliere initiatiefnemer.
Voor het verder brengen van deze projecten zijn wij op zoek naar een projectleider met kennis en ervaring op het gebied van woningbouwontwikkeling bij een gemeente in samenwerking met een woningbouwcorporatie.

Als projectleider geef je leiding aan en voer je regie op de betreffende projecten:
Je draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van projectplannen, inrichting van de projectorganisatie en de eventuele aanbesteding van werken en diensten;
Je stuurt projectmedewerkers hierin functioneel aan;
Je stuurt op het opstellen en vastleggen van afspraken met woningbouwcorporaties en particuliere initiatiefnemer op inhoud en financiën;
Je onderhandelt over het te bereiken resultaat
Je draagt zorg voor bewaking en rapportage over de voortgang en projectbeheersing
Je adviseert de portefeuillehouder en het college van burgemeester en wethouders en bereidt besluitvorming voor;
Je adviseert over, realiseert en regisseert vanuit het gebiedsgericht werken (burger)participatie en interactie met projectbetrokkenen en stakeholders;
Je draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
Je ontwikkelt en onderhoudt een intern en extern relatienetwerk, initieert en bevordert samenwerking in het netwerk;
Je creëert draagvlak voor beleid en projecten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaarheid per 01-09-2021;

Gunningscriteria (weging)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van planologie, sociale geografie, ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling (10 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of in opdracht van een gemeentelijke overheid met projecten in de fysieke leefomgeving (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met de ontwikkeling van woningbouwlocaties in samenwerking met woningbouwcorporaties (20 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met participatie en interactie met stakeholders in projecten in de fysieke leefomgeving (20 punten);
6. Aantoonbare ervaring met het aansturen van / functioneel leiding geven en regie voeren op projecten en initiatieven in het ruimtelijke domein (20 punten)

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.