Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Projectmanager DSO en Wkb

Tarief: in overleg exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 01-09-2021
Duur: 12 maanden met optie tot verlenging van 2x 6 maanden
Uren: 32 uur per week
Locatie: Regio Utrecht
Reageren voor: vrijdag 6 augustus 2021 om 09.00 uur
type organisatie: Overheid

De opdracht is 2-ledig:
Projectmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet ca 20 u.p.w.
Projectmanager invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ca 12 u.p.w.

De invoering van de Omgevingswet heeft nog een klein jaar te gaan en is nu in een cruciale fase beland.
Voor het kerninstrument DSO zoeken wij een ervaren projectmanager.
De inzet van de projectmanager DSO is gebaseerd op drie pijlers: technische aansluiting op het landelijke omgevingsloket, regie op procesherontwerp vergunningverlening en dienstverlening, coproducties met omgevingsplan v.w.b. omgevingstafel en DVO uitvoeringsorganisaties.
Van de kandidaat verwachten we ten eerste een sterke focus op de projectresultaten. Naast deze resultaatgerichtheid is het ook belangrijk om overzicht op de gehele invoering te hebben.
Alleen dan zijn we in staat om slim te prioriteren en in samenhang te plannen.
De projectmanager is dus tevens een regievoerder.
Een derde eigenschap van belang is het vermogen en het plezier om samen te werken, ten eerste met de andere leden van het programmateam en ten tweede uiteraard ook met alle medewerkers die hun bijdrage leveren aan de invoering. Ten vierde: de focus op de onderstroom ligt vooral bij de programmamanager, maar van de projectmanagers wordt wel verwacht het programma als geheel te steunen en de invoering in het licht van een transitie te zien. De eigenschap die hierbij hoort is sensitiviteit, het koersen van je zeilboot op de bestemming en daarbij rekening houden met de wind.
Richting bestuur heeft dit de vorm van creëren van rust en vertrouwen.

Daarnaast komt er nog een nieuwe wet op ons af: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
Per 1 juli 2022 treedt deze in werking. De wet is gekoppeld- en verweven met de Omgevingswet.
Inwerkingtreding zal daarom (ook bij verder uitstel) tegelijk zijn met de Omgevingswet.
De inwerkingtreding per 1 juli 2022 zal gefaseerd zijn, is dit jaar door de minister bekend gemaakt.
De nieuwe wet zal een impact hebben op de financiën, de organisatie en de dienstverlening van de gemeente en bovendien op de samenleving.
Dit zal ook politiek en bestuurlijk impact hebben.
Tijdige en goede voorbereiding is daarom van belang. Hiervoor is reeds een eerste impactanalyse opgesteld.
Van de projectmanager Wkb verwachten wij een verdere impactanalyse en een bijbehorend projectplan voor de aanpak van de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wkb en de implementatie.
In het projectplan moet in elk geval rekening gehouden worden met: momenten van besluitvorming door college en raad, op te leveren producten en werkwijzen, betrokken stakeholders, financiële consequenties en handelingsperspectief en de invloed van dit alles op de medewerkers en organisatie.
Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten van een projectplan, waaronder de benodigde tijd en middelen. Evenals bij de Omgevingswet, ligt er ook bij de Wkb een raakvlak met de (bouw)leges.
De beschikbare opties rond werkprocessen en dienstverlening kunnen mede bepaald worden door de impact van de Wkb en ook de Omgevingswet op de leges.
Door de relatief beperkte tijd tot inwerkingtreding is een projectplan op korte termijn nodig en is daarna een voortvarende implementatie noodzakelijk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij een gemeentelijke instelling waarbij het stroomlijnen van processen en/of de implementatie van ICT toepassingen centraal stond, in de afgelopen 8 jaar;
3. Uiterlijk 1 september beschikbaar voor 32 uur/week;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager (30 punten);
5. Een afgeronde training/opleiding Projectmatig Creëren of Prince2 (5 punten);
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met minimaal 5 aantoonbare projecten waarbij het stroomlijnen van processen centraal stond (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met minimaal 3 aantoonbare in de RO (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met alle aspecten van bedrijfsvoering binnen de gemeente (Financiën, HR, Juridisch, Communicatie, Inkoop en Informatievoorziening) (5 punten).

Competenties
– Resultaatgericht;
– Plannen en organiseren;
– Omgevingssensitief;
– Stressbestendig;
– Kwaliteitsgericht;
– Initiatiefrij

Interesse? Leuk!
Graag zie ik je relevant cv, motivatie en indicatietarief tegemoet.

Belangrijke Motivatie-tips om op gesprek te komen:
Ga in de motivatie puntsgewijs in op de knockout- en Gunningscriteria !!!
Geef indien gewenst duidelijke en specifieke uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

 

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.