Site Werken aan uw Werk

Detachering van ZPP-ers en Freelancers

Projectmanager Informatie Beheer

Tarief: in overleg exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer
Start: 16-08-2021
Duur: 12 maanden met optie tot verlenging van 2x 3 maanden
Uren: 32-36 uur per week
Locatie: Regio Utrecht
Reageren voor: dinsdag 27 juli 2021 om 09.00 uur.
type organisatie: Waterschap

Minimumeisen / knock-outcriteria kandidaat:
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als (IM/ICT) projectmanager op het gebied van Informatie Beheer/Document Management;
3. Beschikbaar uiterlijk per 16 augustus 2021 voor minimaal 32 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica, Bestuurlijke Informatiekunde (15 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als (IM/ICT) projectmanager op het gebied van Informatie Beheer/Document Management, (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van en ervaring met Informatie Beheer (zie toelichting onderaan criteria) (15 punten);
7. Aantoonbare kennis van en ervaring met Document Management (zie toelichting onderaan criteria) (15 punten);
8. Kennis en werkervaring bij een gemeentelijke instelling (10 punten);
9. PRINCE 2 PRACTITIONER en/of IPMA C gecertificeerd (10 punten);
10. Uurtarief exclusief BTW / inclusief reiskosten (woon-werkverkeer) (5 punten)

Context
Op het gebied van informatiebeheer zijn er nog diverse stappen te nemen en het programma voorziet in alle projecten waarbij achterstanden worden weggewerkt en waarbij we inzetten op doorontwikkeling van de informatievoorzieningen en bijhorend informatiebeheer.
Dit betekent voor medewerkers een andere manier van werken.

Deelprojecten binnen het programma zijn o.a.:
Realiseren van volledig digitaal werken: digitaliseren van analoge processen, inrichten van digitaal ondertekenen en Handboek Vervanging;
Wegwerken achterstanden analoge archieven;
Vervanging Document Management Systeem;
Opschonen en uitfaseren huidige Document Management Systeem;
Opschonen en uitfaseren netwerkschijven;
Inrichten archivering Zaaksysteem;
Inrichten informatiebeheer kwaliteitssysteem en governance.

Het programma dient onder architectuur gerealiseerd te worden.

Jouw opdracht
Als projectmanager informatiebeheer ben je verantwoordelijk voor de projecten “Digitaal werken” en “Inrichten informatiebeheer kwaliteitssysteem en governance”.
Daarnaast bewaak je de samenhang met andere projecten binnen het programma en adviseer je vanuit je expertise.

Daarnaast :
Zorg je voor de uitvoering en sturing van de jou toegewezen projecten conform de geldende project governance;
Borg je dat er onder architectuur wordt gewerkt;
Geef je inhoudelijk invulling aan, en advies over je projecten;
Manage, bewaak en rapporteer je adequaat over capaciteitsplanning en op risico’s en issue’s en kom je met oplossingen (niet met problemen);
Je bewaakt/managed de kwaliteit van de op te leveren resultaten;
Je stuurt de realisaties op tijd geld en kwaliteit;
Je zorgt voor een goede samenwerking tussen de projectteamleden en met belanghebbenden;
Je zorgt voor een goede aansluiting/afstemming van de toegewezen projecten op het programma, en op afhankelijkheden met overige projecten;
Je zorgt voor een goede overdracht van resultaten /levering bekwaamheden en veelal realisatie van bekwaamheden gedurende de implementatie in de organisatie (begeleiden van de transformatie).

Te boeken resultaten:
De diverse project resultaten en implementaties in de organisatie;
Management producten: Project opdracht, Vooronderzoek, (Aanbestedingen documentatie), Project Initiatie Document, Hoofd Punten Rapportage, Afwijkingsrapportage, Project Eind Rapportage.

Afdeling informatie:
Deze opdracht hoort bij het team Informatiemanagement en Automatisering (I&A).
Het I&A team bestaat uit 45 medewerkers met twee leidinggevenden.
In deze periode van Corona wordt er veel overlegd via MS Teams.

Met vriendelijke groet,

Jos Anthoniesse

Werken aan uw Werk
e jos@anthoniesse.nl
M 06 – 39 77 47 27
w www.werkenaanuwwerk.nl

U kunt op deze en andere zzp opdrachten reageren met behulp van uw online bedrijfsvermelding. Klik op de onderstaande link om je zzp bedrijf te plaatsen en mail je reactie naar deze werkgever.