Photo

Begeleider van kinderen met leerproblemen

Hilversum

Opdidakt helpt kinderen met leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Wij doen ook onderzoek naar dyslexie symptonen 

Onderdelen van een dyslexie behandeling:

Belangrijke punten waaraan we gericht aandacht besteden zijn onder andere:

-de klank/tekenkoppeling;het fonemisch bewustzijn (bewustzijn van klanken in woorden);
-tijdgecontroleerde visuele woordherkenning;
-systematische herhaling;
-de koppeling van schrijftaal aan gesproken taal;
-de nauwkeurigheid en tempo bij het lezen;
-het fonologisch bewustzijn (o.a. woorden verdelen in klankgroepen en rijmwoorden herkennen);
-het visueel maken van klanken om de klank- en regelstructuur te leren kennen.

  • Zzp Onderwijs en Opleiding
  • Bijgewerkt 9 maanden geleden

Neem contact op met dit zzp bedrijf via e-mail marketingopdidakt@gmail.com

Contact via webmail Gmail / AOL / Yahoo / Outlook