Disclaimer

Disclaimer website ZZPcentrum.nl

Disclaimer zzp-centrum.nl

De content, informatie en tips op deze website zijn slechts voor inspiratie en informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door zzp-centrum.nl en hoewel wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen representaties of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website, de tips, informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website, voor welk doel dan ook. Alle vertrouwen die u in deze informatie stelt is daarom strikt op eigen risico.

Alle informatie op zzp-centrum.nl is zeker niet bedoeld als vervanging voor specifieke juridische of andere adviezen of meningen. U moet advies inwinnen bij de juiste organisatie voor uw specifieke situatie.

Via deze website kunt u links naar andere websites tegenkomen welke niet onder het beheer van zzp-centrum.nl zijn. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites.

Zzp-centrum.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden tips en informatie (waaronder alle content, afbeeldingen, voorbeelden en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zzp-centrum.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Ga naar

Home

Privacybeleid

Contact

Adverteren