Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak drijft u de onderneming als zzp’er alleen. Dat is het geval als u een zelfstandig beroep uitoefent zoals bijvoorbeeld een timmerman, koerier, boekhouder of als u de enige eigenaar van uw bedrijf bent. U kunt dus ook een eenmanszaak hebben als u personeel in dienst heeft.

Tip!  Een programma om op de beste manier jouw boekhouding te doen? Ideaal voor zzp

Als u aan de eisen voor het zelfstandig ondernemerschap voldoet, bent u voor de inkomstenbelasting voortaan ondernemer. U kunt dus gebruikmaken van speciale regelingen en aftrekposten voor ondernemers. Ook voor de btw bent u zelf ondernemer en zijn de btw-regels op u van toepassing. Als u personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met loonheffingen.

De eenmanszaak is geen rechtspersoon. Als u een eenmanszaak heeft, bent u dus aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming.

Oprichting eenmanszaak

Een eenmanszaak oprichten? Er is geen akte nodig voor de oprichting van een eenmanszaak. Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is verplicht. U kunt op uw naam slechts één eenmanszaak oprichten en inschrijven. Het is wel mogelijk meerdere handelsnamen te voeren en verschillende activiteiten uit te oefenen. Dit kan op hetzelfde of een ander adres (‘nevenvestiging’).

Eenmanszaak en aansprakelijkheid

De eigenaar van een eenmanszaak is aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Er is geen onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen. Schuldeisers kunnen zich verhalen op privé-bezit en privé-schuldeisers kunnen de bezittingen van uw bedrijf aanspreken. Als de eenmanszaak failliet gaat, dan gaat u ook failliet. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan vallen de bezittingen van uw partner ook onder de aansprakelijkheid. Dit is te voorkomen met huwelijkse voorwaarden. Vaak bieden deze voorwaarden echter weinig bescherming, omdat de echtgenoot moet meetekenen voor leningen.

Eenmanszaak en belasting

De winst uit een eenmanszaak wordt belast in box 1. Als de Belastingdienst u als ondernemer erkent, dan kunt u gebruikmaken van belastingfaciliteiten zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening. Lees meer informatie over belastingen.

Eenmanszaak en sociale zekerheid

De eigenaar van een eenmanszaak kan een beroep doen op de volgende volksverzekeringen:

  • Algemene ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (ANW)
  • Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
  • Algemene kinderbijslagwet (AKW)

Verzekeringen

U moet een ziektekostenverzekering afsluiten, met een basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering. Hiervoor geldt een inkomensafhankelijke bijdrage, die via de belastingaangifte wordt geheven. De eigenaar van een eenmanszaak valt niet onder de werknemersverzekeringen Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkeloosheidswet (WW). Het is daarom verstandig zelf een verzekering af te sluiten tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid.

Eenmanszaak en bedrijfsopvolging

Omdat er bij een eenmanszaak geen onderscheid is tussen privé en de zaak, moet u apart regelen dat de zaak blijft voortbestaan als u overlijdt. Als u dat niet doet, dan kunnen de erfgenamen hun deel in het ondernemingsvermogen opeisen, waardoor het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. Ook is het verstandig een regeling te treffen waarmee u uw bedrijf kunt overdragen aan een derde. Een tijdig advies van een fiscaal adviseur is hierbij zeer belangrijk.

De zzp boekhouding met online boekhoudprogramma

Startende zzp? Zet gratis & eenvoudig je boekhouding op

Als zzp'er met een eenmanszaak ben je verplicht om een administratie te voeren. Dit hoeft echt niet gelijk door een boekhouder gedaan te worden en kan je heel eenvoudig zelf zonder boekhoudkennis doen. Zelf ervaren hoe eenvoudig het werkt?