Zzp’ers zijn de toekomst!

Voor bedrijven

Voor bedrijven brengt de opkomst en het inhuren van een zzp’er ook wel freelancer genoemd, meer flexibiliteit en minder kosten met zich mee. De laatste jaren zijn taken die niet langer rendabel zijn voor de bedrijfsvoering afgestoten door de werkgevers, de zzp’ers voeren deze taken vervolgens uit.

Tip!  Een programma om op de beste manier jouw boekhouding te doen? Ideaal voor zzp
Ze worden ook ingehuurd voor het ‘vullen van gaten’ wanneer een ondernemer met het zittende personeel het werkaanbod niet meer aan kan. Daarnaast geldt bij het inhuren van zzp’ers geen loondoorbetaling bij ziekte, geen ontslagbescherming en geen (werkgevers) premies betalen!

Voor Overheid

Ook de Overheid ziet duidelijke voordelen van het steeds populairder wordende zelfstandig ondernemerschap. Het verschijnsel draagt bij aan vergroting van de economische dynamiek en flexibiliteit. Voornamelijk op fiscaal gebied met aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, starterskredieten en leningen voert de overheid een stimuleringsbeleid.

Zelfstandig ondernemerschap wordt gezien als een manier om te voorzien in het eigen inkomen, ook voor groepen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Starterskrediet geldt dan ook niet alleen voor starters maar ook voor mensen in de bijstand die vanuit een uitkering willen starten.

Voor particulieren

Ook particulieren doen voor een klus in en om het huis steeds vaker een beroep op een zelfstandige vakman, klusjesman, of klusser. Omdat dit veelal voordeliger is dan een ‘duur’ bouwbedrijf inschakelen.

Voor zzp’ers

Voor de zzp’ers zelf? De voordelen zijn evident: een hoge mate van vrijheid, het zelfstandig zijn en doorgaans een goed inkomen. Het ‘eigen baas zijn’ is wel de meest genoemde motivatie om een eigen éénmanszaak te starten. Op grond van deze voordelen worden de zzp’ers dan ook de ‘werknemers van de toekomst’ genoemd.

Zzp’ers in de toekomst

In periode van hoogconjunctuur

De recente opkomst van eenmanszaken vond plaats in een periode van hoogconjunctuur. Wat gebeurt er nu duidelijk is dat het wat minder gaat met de economie? Evident is dat zelfstandige ondernemers inkomensrisico’s lopen als gevolg van een inzakkende economie. Maar zijn zij kwetsbaarder dan andere ondernemers?

Een kerende economische tij kan ertoe leiden dat zzp’ers juist weer voor zekerheid van loondienst kiezen.

In periode van laagconjunctuur

Een periode van laagconjunctuur zorgt echter niet alleen voor risico’s, maar biedt ook kansen. Grotere bedrijven zijn tijdens een periode van recessie doorgaans huiverig nieuw personeel aan te nemen, ook wanneer ze met capaciteitstekorten kampen. Voor deze bedrijven vormt inschakeling van een zzp of freelancer een aantrekkelijk alternatief voor het aannemen van vast personeel.

Er zijn meer redenen om aan te nemen dat de zzp’ers een niet meer weg te denken groep ondernemers in de toekomst vormen. Zij spelen in op de vraag naar flexibilisering door sterkere internationale concurrentie, veranderingen in de wensen van afnemers, de technologische veranderingen en het kritischer en mondiger worden van consumenten.

Een tweede structurele trend is de individualisering van de samenleving: mensen willen meer vrijheid om arbeid naar eigen inzicht in te delen en aan te passen aan persoonlijke omstandigheden.

Conclusie

Concluderend lijken conjuncturele schommelingen naast risico’s ook kansen voor zzp’ers en freelancers met zich mee te brengen. De overlevingskansen voor deze groep zelfstandigen hangen onder andere af van een adequate afdekking van risico’s. Dat betekent voor zzp’ers deels in loondienst blijven of goede verzekeringen afsluiten.

De overheid dient enerzijds beleid te ontwikkelen ter bescherming van de eenmanszaken en andere groepen ondernemers en anderzijds het draagvlak van het stelsel van sociale zekerheid te beschermen. Dit geldt juist in tijden waarin het economisch minder gaat, zodat het perspectief voor zelfstandig ondernemen in een onzekere toekomst gunstig (!) blijft.

De zzp boekhouding met online boekhoudprogramma

Startende zzp? Zet gratis & eenvoudig je boekhouding op

Als zzp'er met een eenmanszaak ben je verplicht om een administratie te voeren. Dit hoeft echt niet gelijk door een boekhouder gedaan te worden en kan je heel eenvoudig zelf zonder boekhoudkennis doen. Zelf ervaren hoe eenvoudig het werkt?


Gerelateerd