Administratie & Boekhouding

Belang van een goede administratie opzetten en bijhouden

Om uw zelfstandig onderneming/eenmanszaak goed te kunnen runnen, moet u inzicht hebben in uw inkomsten en uitgaven. Met een goede administratie en boekhouding legt u vast wat er in uw zzp-onderneming gebeurt. U kunt zo een goed overzicht houden, ontwikkelingen signaleren en op tijd de juiste beslissingen nemen om zo financiële problemen te voorkomen.

Een administratie is niet alleen van belang voor uw eigen bedrijfsvoering, u bent voor de belastingdienst ook wettelijk verplicht om een correcte administratie bij te houden en deze zeven jaar te bewaren.

De administratie vormt de basis van uw belastingaangifte. Ingewikkeld? Dat valt wel mee! Met enige discipline, een ordner en een eenvoudig administratiepakket of boekhoudprogramma komt u een heel eind.

Administratie levert de zzp’er een schat aan informatie

Een goed bijgehouden administratie levert u wel een schat aan informatie op. Met een goede administratie kunt u bijvoorbeeld een goed inzicht krijgen in:

 • De werkelijk gemaakte kosten en deze vergelijken met de begrote kosten of de gemiddelde kosten binnen uw branche.
 • Het reilen en zeilen van de onderneming; stijgt de winst en blijven de kosten binnen de marges?
 • Uw debiteurenbeheer. Met een actuele boekhouding is dit beter (bij) te sturen.
 • Uw privé-uitgaven.

Hoe actueler de boekhouding, hoe beter u processen tijdig kunt (bij)sturen.

Hoe lang de administratie bewaren?

Iedere ondernemer, dus ook de zzp’er, is wettelijk verplicht de administratie zeven jaar te bewaren. Op de bewaartermijn van uw administratie zijn enkele uitzonderingen. De gegevens van onroerende zaken moet u bijvoorbeeld tien jaar bewaren.

Het gaat om basisgegevens als:

 • het grootboek;
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • de voorraadadministratie;
 • de in- en verkoopadministratie.

Wat aan administratie bewaren?

Wat behoort tot de administratie of boekhouding? Feitelijk omvat de boekhouding alle gegevens die u op papier of elektronisch vastlegt.

Voorbeelden zijn:

 • kasadministratie en kassabonnen;
 • inkoop- en verkoopboek;
 • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
 • bank- en giroafschriften;
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
 • software en databestanden;
 • agenda’s en afsprakenoverzichten.

Wie doet de administratie?

Boekhouder of accountant

U kunt de administratie of boekhouding uitbesteden, of zelf doen. Veel zzp’ers besteden een deel van hun administratie uit aan een boekhouder of accountant, dit wordt ook wel outsourcing genoemd. Het is wél heel belangrijk zelf inzicht te verwerven in uw financiële positie. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke administratie en voor de belastingaangiften.

Administratiepakket

Er zijn verschillende soorten administratiepakketten, ook die speciaal ontwikkeld zijn voor de zelfstandig ondernemer. U kunt kiezen uit vele diverse soorten administratiepakketten en boekhoudsoftware. Ook bestaat de mogelijkheid om uw boekhouding online (via internet) te doen.

Tip: gratis online boekhouden proberen?

Zelf ervaren hoe gemakkelijk het kan werken? Probeer een populair online boekhoudprogramma gratis en vrijblijvend uit. Zo ervaar je direct het gemak en alle voordelen van online boekhouden.

Boekentip Zzp Administratie