Voorbeeld samenstellingsverklaring

24 augustus 2021
Johan Ooms, expert op het gebied van zzp-ondernemers
Johan Ooms

Voorbeeld van een samenstellingsverklaring gebruiken

Als accountant een samenstellingsverklaring voor bij de jaarrekening opstellen? Veel gestelde vragen zijn dan: Hoe ziet een samenstellingsverklaring eruit? Hoe is de tekst opgebouwd? Bekijk en download hieronder gratis een voorbeeld samenstellingsverklaring.

Dit model helpt je bij het opstellen van een samenstellingsverklaring voor een jaarrekening. Deze voorbeeldbrief pretendeert niet alle mogelijke relevante onderwerpen te omvatten. In alle gevallen zal de voorbeeldtekst in overeenstemming moeten worden gebracht met de specifieke situatie.

Voorbeeldtekst samenstellingsverklaring

Aan: [bedrijf opdrachtgever]

Betreft: Samenstellingsverklaring

Geachte heer (of mevrouw) [achternaam opdrachtgever],

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de (in dit rapport/verslag opgenomen) jaarrekening [nummer van jaarrekening] van [naam opdrachtgever] te [statutaire vestigingsplaats] samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u als opdrachtgever. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) 5.

Plaats, Datum

Ondertekening van samenstellingsverklaring

Ondertekening

Naam

Bron: De Zaak (een bezoek waard)

Download gratis de voorbeeldbrief

Download gratis voorbeeld samenstellingsverklaring in Word

Word

Voorbeeldbrief Samenstellingsverklaring | .docx | 35 kB

Rechten

Dit is een voorbeeld tekst, je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Aanvullende informatie

Voor wie en wat is een samenstellingsverklaring?

De jaarrekening: hoe, wat en wanneer?

Johan Ooms, expert op het gebied van zzp-ondernemers

Johan Ooms

“ik ben zelf alweer een aantal jaren enthousiast zzp’er en heb ZZPcentrum opgericht om mijn administratieve kennis met informatie, tips, downloads en voorbeelden over allerlei aspecten van het zelfstandig ondernemen met u te delen”

Mijn beste tip? Zet zo eenvoudig jouw basisadministratie op

Online boekhoudprogramma [voorbeeld]

Met e-Boekhouden.nl kan je GRATIS factureren!

Gebruik als zzp’er direct vanaf de start een onmisbaar administratiepakket:

  • factureren
  • urenregistratie
  • automatische btw-aangifte
  • koppeling bankrekening
  • gratis hulp en veel meer..

Administratie, het moet… Weet je niet hoe en waar je moet beginnen? Vraag dan gratis op wat een boekhouder kost om jou op weg te helpen.

Gerelateerde tips

Boekhouder voor zzp

Boekhouder voor zzp

Voor veel (startende) zzp’ers is de boekhouding niet bepaald iets waar zij zich graag mee bezig houden. Maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is. In tegendeel zelfs. Als zzp'er ben je wettelijk verplicht om voor je eenmanszaak een correcte administratie te...

Lees meer
Kosten van een boekhouder

Kosten van een boekhouder

Hoeveel kost een boekhouder voor een zzp’er? Sommige zzp’ers twijfelen tussen zelf hun boekhouding doen of het werk uitbesteden aan een boekhouder of accountant. De kosten zijn daarbij een belangrijk punt om wel of juist niet voor uitbesteden te kiezen. Maar wat kost...

Lees meer
Download factuur voorbeeld

Gratis factuur downloads