Rechtsvorm kiezen

Bij het starten van een onderneming dient u eerst een rechtsvorm voor uw onderneming te kiezen. De rechtsvorm is niet meer of minder dan de juridische vorm waarin u uw onderneming giet. De rechtsvorm bepaalt de mate waarin u als ondernemer persoonlijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden en vorderingen. Zo is die aansprakelijkheid bij een eenmanszaak groter dan binnen een maatschap of BV.

Kies als zzp’er de rechtsvorm die het beste bij u past

Als startende zzp-ondernemer kunt u kiezen uit twee groepen rechtsvormen:

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Bij deze rechtsvormen bent u als zzp’er met uw hele privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn:

  • Eenmanszaak
  • Vennootschap Onder Firma (VOF)
  • Commanditaire Vennootschap (CV)
  • Maatschap

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Bij deze rechtsvorm bent u alleen aansprakelijk voor het bedrag dat u in uw bedrijf hebt geïnvesteerd. Een rechtspersoon is een zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit betekent dat de betrokken personen, zoals de directeur(en) niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn:

  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Naamloze Vennootschap (NV)
  • Vereniging
  • Stichting