Juridische overeenkomst

15 augustus 2023
Johan Ooms, expert op het gebied van zzp-ondernemers

Door Johan Ooms

Wat en wanneer is er een juridische overeenkomst?

Een overeenkomst in de vorm van een offerte komt juridisch gezien tot stand door een eenzijdig aanbod van een ondernemer om bepaalde diensten te verlenen of goederen te leveren tegen een vooraf vastgestelde prijs en de aanvaarding van dat aanbod door een klant. Is een ondertekende offerte bindend? Een offerte is niet zomaar een informeel document, zodra een klant de offerte, het aanbod heeft aanvaard, is dit bij wetgeving een juridische overeenkomst geworden en dus bindend. Het is dus niet zo maar mogelijk om na aanvaarding de prijsopgave nog te annuleren. Overeenkomsten binden partijen.

Mijn beste tip?

Een onmisbare tool gebruiken, voor zowel starters als alle zzp'ers:
e-Boekhouden.nl voor zzp boekhouding
Beste totaalpakket
€0.00/ mnd
  • Mijn review: 4.9 / 5
Rompslomp voor zzp boekhouding
Beste voor de offerte
€7.50/ mnd
  • Mijn review: 4.7 / 5
Moneybird voor zzp boekhouding
Beste gebruikerservaring
€0.00/ mnd
  • Mijn review: 4.8 / 5

Aanvaarding van een offerte kan zowel mondeling als schriftelijk. Een mondelinge overeenkomst is juridisch gezien even bindend als een schriftelijke. Veel overeenkomsten worden echter om de eenvoudige bewijsbaarheid van de inhoud op papier of in de mail gezet.

Welke vormen van ondertekening overeenkomst zijn er?

Ondertekening van een document zoals een offerte kan op verschillende manieren. Dit kan met een handgeschreven handtekening of een digitale handtekening. Met digitale ondertekening zijn drie vormen mogelijk, een gewone elektronische handtekening, een geavanceerde elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Let wel op dat alleen de gekwalificeerde elektronische handtekening in bewijsrechtelijk opzicht gelijk is aan de handgeschreven handtekening. Zorg dus bij digitale ondertekening dat jouw elektronische handtekening voldoende betrouwbaar en rechtsgeldig is.

Wat is een digitale handtekening?

Je kunt je digitale documenten zoals een offerte met een elektronische handtekening ondertekenen. Dit is een digitale variant van de handgeschreven handtekening. Je toont ermee aan dat een bestand echt van jou afkomstig is. Deze vorm van ondertekening is rechtsgeldig, mits wel aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

We werken steeds meer digitaal, dat geeft voordelen voor de snelheid en het gemak van informatie uitwisselen. Maar vaak worden digitale documenten die via e-mail ter ondertekening worden ontvangen, zoals een .pdf formulier of Word document eerst geprint en met pen ondertekend. Vervolgens worden deze documenten weer ingescand en digitaal verzonden. Dit kost tijd, papier en inkt, dus geld. Dat kan efficiënter door je handtekening te digitaliseren.

Is een digitale handtekening rechtsgeldig?

De digitale handtekening is een rechtsgeldige manier om een overeenkomst te sluiten door het versturen van beveiligde elektronische persoonsgegevens dat aan het oorspronkelijke document is toegevoegd tussen verzender en ontvanger.

Bij gebruik van een digitale handtekening moet de methode waarop deze gebruikt wordt wel voldoende betrouwbaar zijn. Zo moet hij op een unieke wijze zekerheid geven over de identiteit van de ondertekenaar (authenticiteit en identificatie) en dat elke wijziging achteraf aan de hand van de gegevens kan worden opgespoord (integriteit).

Drie vormen van elektronische ondertekening

1. Gewone elektronische handtekening

Een gewone elektronische handtekening kan een gescande afbeelding van jouw handtekening zijn of je naam met e-mail handtekening onder een e-mailbericht. Dit is de eenvoudigste vorm van digitaal ondertekenen en volstaat voor eenvoudige correspondentie maar heeft geen enkele juridische bewijskracht doordat hij gemakkelijk te vervalsen is. Deze vorm van ondertekenen is dan ook niet rechtsgeldig.

Voorbeeld gescande handtekening

Voorbeeld elektronische handtekening

Voorbeeld e-mailhandtekening

emailhandtekening voorbeeld

2. Geavanceerde elektronische handtekening

Een geavanceerde elektronische handtekening heeft meer zekerheden die kunnen aantonen dat jij de ondertekenaar bent dan een ‘gewone’ elektronische handtekening. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een zogenoemd SSL-certificaat, waarmee een unieke persoonsgebonden code aan een bericht wordt gekoppeld. Een SSL Certificaat versleutelt dataverkeer tussen browser en server zodat vertrouwelijke gegevens door deze verzegeling niet kunnen worden onderschept. Deze vorm van ondertekenen is dan ook wel rechtsgeldig.

Toch kan bij deze vorm van ondertekening de identiteit van een verzender niet met volledige zekerheid worden vastgesteld. De codes zouden hierbij door een onbevoegde gebruikt kunnen worden.

Hoe kun je een digitale handtekening maken? Dat kan eenvoudig, snel en rechtsgeldig.

3. Gekwalificeerde elektronische handtekening

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen zijn nog een stap hoger in betrouwbaarheid en hebben een gekwalificeerd certificaat aan het oorspronkelijke document gekoppeld. Hierdoor is deze vorm van digitaal ondertekenen altijd rechtsgeldig en net zo betrouwbaar als een echte handtekening met pen. Speciale certificatiedienstverleners (Certification/Trust Service Providers) waar het Agentschap Telecom toezicht op houd, geven deze certificaten uit. Het certificaat wordt pas na uitgebreide identiteitscontrole uitgegeven.

Voorbeeld Gekwalificeerde elektronische handtekening

Welk type digitale handtekening kies je?

De keuze voor het type digitale handtekening is afhankelijk van het soort en doel van jouw documenten. In de meeste gevallen zal een digitale handtekening voldoende zijn.

Veel succes met de overeenkomst!

Voorbeeld digitale handtekening

Hoogachtend,

Johan Ooms

Johan Ooms, expert op het gebied van zzp-ondernemers

Johan Ooms

“ik ben zelf alweer enige jaren enthousiast zzp’er en heb ZZPcentrum opgericht om mijn administratieve kennis met tips, tools, checklists en voorbeelden over allerlei aspecten van het zelfstandig ondernemen met u te delen”

Mijn beste tip? Zet zo eenvoudig jouw offertetraject op

Voorbeeld offerteprogramma

Gratis offertes maken met e-Boekhouden.nl!

Gebruik als zzp’er direct vanaf de start een onmisbaar administratiepakket:

  • digitale offertes
  • facturatie & urenregistratie
  • automatische aangiftes
  • complete boekhoudoplossing
  • hulpvaardige helpdesk

Administratie, het moet… Weet je niet hoe en waar je moet beginnen? Vraag dan gratis op wat een boekhouder kost om jou (op weg) te helpen.

Gerelateerde tips

Gratis offerte maken

Gratis offerte maken

Hoe kan je een gratis offerte maken? Net gestart als zzp en nu je eerste offerte opstellen voor een potentiële opdracht en dan het liefst gratis? Er zijn verschillende gratis methodes voor het maken van een offerte als prijsopgave, deze zijn met een paar voorbeelden...

Lees meer
Offerte maken

Offerte maken

Wat is een offerte en hoe ga ik een offerte maken? Als zzp'er of freelancer een effectieve offerte maken? Een offerte is een prijsopgave waarin gespecificeerd staat omschreven voor welke prijs je producten gaat leveren of welke diensten je gaat uitvoeren en welke...

Lees meer
Download offerte voorbeeld 02

Gratis offerte downloads